back to home dude

Black 2

Black 2

Om Black 2

Ta rollen som den Svarta Spionen och skjut dig en väg genom de olika nivåerna! Använd en av dina många vapen för att knalla ner fienden. Hur långt kan du komma?