back to home dude

Bittu Bomber

Bittu Bomber

Om Bittu Bomber

Hjälp Bittu att hitta utgången av labyrinten. Han kan använda en bomb för att göra en passage, men får själv inte bli träffad.