back to home dude

Birdy Fruit

Birdy Fruit

Om Birdy Fruit

Hjälp fågeln att samla all frukt och flyg sedan till målet! Se på vägen upp för hinderna, om du träffar dem måste du börja om på nytt igen! Kan du tjäna de flesta poängen?