back to home dude

Binary Bears

Binary Bears

Om Binary Bears

Binära koder är koden för ettor och nollor. Datorer kan kommunicera på detta sätt. Nu är det upp till dig att lösa dessa binära koder. Placera ettor och nollor. Det får inte ligga tre bredvid varandra och varje rad eller kolumn måste vara olika. Gör du ett fel, inget problem. Placera den igen på nytt.