back to home dude

Bike Tyke

Bike Tyke

Om Bike Tyke

Den här lilla musen har tagit jobb som tidningsbärare och märker först nu hur svårt det är egentligen. Massor av faror finns på gatorna och du måste undvika alla. Åh ja, du måste dessutom undertiden leverera tidningar. Glöm inte det.