back to home dude

Big Bad Ape

Big Bad Ape

Om Big Bad Ape

Du kan inte bevara djur i en bur och tro att de inte blir arga. Nå, vi kan berätta för dig att den här apan har fått nog. Kan du hjälpa den här apan att fly? Så snabbt han är fri, kan han inte längre stoppas. Då slopar han allt som han träffar på.