back to home dude

Berzerk Ball 2

Berzerk Ball 2

Om Berzerk Ball 2

Välj en ev de 6 personagerna och lansera nörden! Ju längre du kommer, desto högre är din poäng! Efter varje försök kan du köpa nya föremål och andra powerups i affären!