back to home dude

Bejeweled Twist

Bejeweled Twist

Om Bejeweled Twist

Bejeweled ... Med en twist! Rotera grupper med fyra ädelstenar genom att klicka på dem. Gör så kombinationer med tre eller fler med samma färg och tjäna tillräckligt med poäng för att gå vidare till nästa nivå.