back to home dude

Beer Rush

Beer Rush

Om Beer Rush

Beer Rush gör dig till bartendern på en flitig natt på puben. Ditt mål är att servera öl till horderna av gäster som kommer emot dig i baren och samla alla tomma innan de når barens slut. Om du inte serverar dina gäster och samlar muggarna innan de når dig är spelet över.