back to home dude

Beauty and the Beast: Best Guess

Beauty and the Beast: Best Guess

Om Beauty and the Beast: Best Guess

Försök gissa vilken av karaktärerna Skönheten och Odjuret tänker på, och i vilken ordning. Somliga karaktärer dyker upp flera gånger, vilket gör det svårare. En blå prick betyder att karaktären och positionen är rätt. En röd prick betyder att karaktären är rätt men positionen är fel.