back to home dude

Beautiful Old Cities

Beautiful Old Cities

Om Beautiful Old Cities

Välj allra först om du vill spela med foton eller silhuetter, börja sedan spelet. I bilden sitter de understående föremålen gömda. Lyckas du att hitta tillbaka dem allihopa?