back to home dude

Beat Battle

Beat Battle

Om Beat Battle

Besegra motståndarna i detta musikaliska kampspel! Spela noterna i rätt moment och försvara dig själv mot attackerna från fienden genom att välja den rätta försvarsrörelsen. Kan du hålla tempot och slå de lastiga datorspelarna? Du kan också spela spelet mot en annan spelare på samma dator!