back to home dude

Beast Warriors

Beast Warriors

Om Beast Warriors

Förr var det här ett fredligt land tills monsterna kom. Nu är landet uppdelat mellan gott och ont, vem kommer att övervinna?