back to home dude

Bear Soldier

Bear Soldier

Om Bear Soldier

Monstrena måste elimeneras. Sikta noga och skjut eller kasta med granater.