back to home dude

Bear in Super Action Adventure 2

Bear in Super Action Adventure 2

Om Bear in Super Action Adventure 2

Den elaka kaninen har uppstått från de döda och är fastbesluten att ta över världen den här gången. Han har redan kommit långt, men Beer ger inte upp så lätt. Han ger sig in i striden och kommer att visa kaninen se vem som är bossen. Gå iväg, förbättra dig själv och var hjälten!