back to home dude

Beanstalk Game

Beanstalk Game

Om Beanstalk Game

Hjälp Mästerkatten i stövlar att nå toppen av bönstjälken. Hoppa på bladen och håll i dig i stövlar, fjädrar och fåglar för att hela tiden komma högre.