back to home dude

Beach Boy

Beach Boy

Om Beach Boy

Försök att i varje nivå träffa fågeln! Gör det genom att skjuta tunga stenar, studsande bollar eller explederande granater på honom! Kan du spela ut alla 25 nivåerna?