back to home dude

Battlesun 1

Battlesun 1

Om Battlesun 1

Mänskligheten har utvecklat en ny teknologi varmed mekanik kan göra sig själva. Den dåliga teknikhärskaren Pulsa Doorn vill ta över världen via denna teknik. Du är den enda som kan stoppa honom. Du är beskyddaren av denna stjärna.