back to home dude

Battlegrounds 2

Battlegrounds 2

Om Battlegrounds 2

Besegra Orcherna i deras eget land. Utför alla uppdrag för att få vinna. Du kan bli mer kraftfull genom att köpa föremål mellan uppdragen.