back to home dude

Battlefield Shooter

Battlefield Shooter

Om Battlefield Shooter

Armélägret blir anfallen! Som prickskytt har du intagit din plats på taket, med den bästa utsikten på armélägret. Fienden närmar sig, men de ser dig inte. Din tur att slå till! Sikta noga och tjäna pengar, så att du kan använda ett bättre vapen.