back to home dude

Battle of Immortals

Battle of Immortals

Om Battle of Immortals

Besegra fienderna genom att göra horisontella och vertikala rader av samma vapen. Kan du hålla emot angreppen av monsterna och besegra alla motståndare i detta strategiska kampspel?