back to home dude

Battle Ground Defense

Battle Ground Defense

Om Battle Ground Defense

Den fientliga armén anfaller! Placera snabbt olika torn i området för att så slå ut motståndarna innan de lyckas fly. Lyckas du att så spela ut alla nivåer?