back to home dude

Battle Force

Battle Force

Om Battle Force

Du ska på ett uppdrag! Överlev fiendens anfall och slutför uppdraget. Har det lyckats? Bra gjort! Då går du vidare till nästa uppdrag. För varje uppdrag samlar du pengar. De kan du använda för att köpa bättre vapen med och bli starkare. Kommer det att lyckas? Lycka till!