back to home dude

Battle for the Souls

Battle for the Souls

Om Battle for the Souls

Striden mellan himmel och helvete är en strid som redan håller på i evighet. Ändå är gud och djävulen trötta på den. Det är dags att få ett slut på den. Skicka dina himmelska trupper från ö till ö. Varje gång som du kopplar ihop en ö, ger sig hälften av din armé sig av till den ön. Så tänk noga efter, innan du skickar dina trupper.