back to home dude

Battle Beavers

Battle Beavers

Om Battle Beavers

Attacker med din käpp alla fientliga bävrar! Utför olika attackerande kombinationer och använd i nödfall en av dina magiska attacker!