back to home dude

Bato: Treasures of Tibet

Bato: Treasures of Tibet

Om Bato: Treasures of Tibet

Dessa tibanska ädelstenar har en hemlighetsfull egenskap. Om du låter två likadana krocka mot varandra, försvinner de i intet. Rikta stenarna på ett sådant sätt, att de identiska färgerna krockar mot varandra. Försök att spela bort dem allihopa så snabbt som möjligt, så tänk på möjliga kombinationer.