back to home dude

Batman Thief Locator

Batman Thief Locator

Om Batman Thief Locator

Batman måste scanna gatorna och se till att hitta tjuven. Om du träffar på en röd pil, då är din tjuv nära. Se upp, det finns också booby traps.