back to home dude

Batman - The Rooftop Caper

Batman - The Rooftop Caper

Om Batman - The Rooftop Caper

Ta över rollen som Batman. Fienden försöker att stoppa dig via taken. Elimenera dem så snabbt som möjligt, använd dina krokar och kämpa!