back to home dude

Bataljon Vedergällning

Bataljon Vedergällning

Om Bataljon Vedergällning

Ditt team mäste vinna den här kampen. Spela taktisk, använd din omgivning. Eliminera fienden. Följ order från din ledare.