back to home dude

Baseball Blast

Baseball Blast

Om Baseball Blast

Är du bra på baseboll? Bevisa det då? Slå sönder alla fönster och försök att träffa bonusen. Är du jätte bra? Då kan du till och med skjuta på de gömda bonusarna och powerups. Dessa ger en ännu högre poäng och fler möjligheter. Hur långt kommer du?