back to home dude

Baron's Door

Baron's Door

Om Baron's Door

Den blodiga baronen har öppnat sina dörrar. Han är på jakt efter den starkaste och mäktigaste krigaren i världen. Är du den? Visa oss det först då! Besegra monstren och gå på jakt efter starkare vapen och starkare trollformler. Lycka till krigare.