back to home dude

Barbie Truck

Barbie Truck

Om Barbie Truck

Vänta tills lastbilen är lastad. Transportera då alla varor säkert till slutdestinationen. Försök att inte förlora något på vägen.