back to home dude

Barbie Flu Doctor

Barbie Flu Doctor

Om Barbie Flu Doctor

Barbie känner sig inte riktigt bra. Hon tror att hon har feber och går därför till doktorn. Vill du hjälpa doktorn med undersökningen? Ta termometern och lyssna på Barbies hjärtslag. Kan du se till att hon blir bättre igen?