back to home dude

Barbie Classic

Barbie Classic

Om Barbie Classic

Barbie vill se bra ut, men hon tycker det är svårt att välja. Du ska hjälpa henne med en ny look.