back to home dude

Bandit: Gunslingers

Bandit: Gunslingers

Om Bandit: Gunslingers

Idag är du en äkta cowboy. Spring över tåg, hoppa från vagn till vagn. På vägen träffar du på skurkar som är ute efter dig. Skjut ihjäl dem innan de skjuter på dig!