back to home dude

Band Of Heroes

Band Of Heroes

Om Band Of Heroes

Ta rollen som den tappra Josh och ta upp striden mot talrika fiender! Ta upp powerups för att få ett starkare vapen och utnyttja i rätt ögonblick din speciala attack! Vartefter du fortskrider i spelet kommer du att spela nya krafter och andra hjältar fria!