back to home dude

Bananadoh

Bananadoh

Om Bananadoh

Bilen börjar att köra och vill samla så många banor som möjligt. Vägen ser bara lite konstig ut. Det beror på att den absolut inte hänger ihop. Rotera de olika bitarna av vägen, så att bilen kan köra vidare. Låt den inte krocka, för då kan du börja om igen.