back to home dude

Balloon Escape

Balloon Escape

Om Balloon Escape

Gud är helt uttråkad. Men plötsligt visste han vad han hade lust i. Han ville göra ballongdjur. Så därför gjorde Gud det. Efter det spridde han ut sina konstverk över jorden. Kan du para ihop alla ballonger med varandra? Blå med blå och röd med röd. Bra jobbat!