back to home dude

Ball Story

Ball Story

Om Ball Story

Se till att du tar bort alla block i varje nivå! Ändra färgen på bollen och krocka sedan mot block med samma färg för att trolla bort dem. När endast guldblocken med en stjärna är kvar, får du samla in dem!