back to home dude

Bad Piggies HD: When Pigs Fly

Bad Piggies HD: When Pigs Fly

Om Bad Piggies HD: When Pigs Fly

Detta pussel är kul för alla! Ditt mål är att få grisen till målet, men det lyckas inte så lätt. Sätt grisen, ballongen och alla andra föremål som du får i den rätta följdordningen och starta. Når den målet?