back to home dude

Bad Piggies HD 3.8

Bad Piggies HD 3.8

Om Bad Piggies HD 3.8

Hjälp den busiga grisen i varje nivå att komma till målet! Använd dig av de olika delarna för att göra ett fordon och race, sväv, flyg eller fall sedan genom omgivningen. Lyckas du att samla alla stjärnor i spelet?