back to home dude

Bad Kid's Homework

Bad Kid's Homework

Om Bad Kid's Homework

Se till att myntet går till pojken. Ta bort de rätta föremålen för att klara det.