back to home dude

Bad Hair Day

Bad Hair Day

Om Bad Hair Day

Julie är för sen för hennes träff med Matt! Se till att hennes frisyr ser bra ut genom att snabbt utföra de 7 olika uppdragen. Är du tillräckligt snabb att rädda Julie?