back to home dude

Backgammonia

Backgammonia

Om Backgammonia

Backgammonia är en rolig online-version av det klassiska brädspelet Backgammon som kommer från Persien. Ditt mål är att gå åt ett håll runt det fyrdeliga brädet medan din motståndare går åt andra hållet. Försök att få dina pjäser i hemkvadranten först. Du kan bara börja flytta dina stenar på brickan när alla har nått hemkvadranten (den del av brädet som ligger närmast din bricka). Kasta tärningen för att bestämma hur många steg du kan ta. Du kan flytta vilken pjäs du vill, förutsatt att utrymmet är tillgängligt. Om du klickar på en pjäs kommer alla möjliga steg att markeras. Du kan bara ta dina motståndares pjäser om de har lämnats ensamma för att försvara en position, och du kan inte dela en position på brädet med motståndarens pjäser. En pjäs som slås av brädet måste börja om igen från mitten av brädet och måste placeras tillbaka på brädet så snart som möjligt.