back to home dude

Back in Time 1

Back in Time 1

Om Back in Time 1

Uppfinnaren Bill blir av misstag tillbaka skickad i tiden! Undersök de olika omgivningarna och samla de rätta föremålen för att hjälpa honom i hans äventyr. Lyckas du att hitta en väg tillbaka till nuet?