back to home dude

Baby Whale Rescue

Baby Whale Rescue

Om Baby Whale Rescue

Dessa bebisvalar har ett problem. De har inget vatten omkring dem. Det behöver de för att kunna överleva. Bryt dammarna eller öppna kranen, så att bebisvalarna blir glada igen.