back to home dude

Aztec: Tactical Conquest

Aztec: Tactical Conquest

Om Aztec: Tactical Conquest

Du ska eröva världen! Men invånarna kommer inte att göra det lätt för dig. De gör allt för att rädda deras värld. Naturligtvis låter du dig inte stoppas av det och tar du upp striden. Planera anfallet, slå ut invånarna och se till att du blir härskaren av hela världen.