back to home dude

Aztec God Game

Aztec God Game

Om Aztec God Game

Du är en Gud i landet av aztekerna. Gör ditt land platt, då kan dina anhängare bygga hus och tempel på det. Se till att du belönar dem och ibland också straffar dem.