back to home dude

Azkend 2: The World Beneath

Azkend 2: The World Beneath

Om Azkend 2: The World Beneath

Försök att koppla ihop så många intilliggande symboler med varandra som möjligt för att ta bort dem från brädet. Se på det här sättet till att du spelar de speciella föremålen fria för att få gå vidare till nästa nivå! Kan du ta äventyret till ett bra slut?