back to home dude

Awesome Mushroom Hunter

Awesome Mushroom Hunter

Om Awesome Mushroom Hunter

I den här konstiga världen växer överallt svampar. Till och med på plattformen. Det är din uppgift att samla dem allihopa i korgen. Hoppa på de olika plattformarna och passera dem allihopa innan du går till utgången. Vill du hoppa extra högt, hoppa då snabbt två gånger efter varandra.